Επικοινωνία

ΠΡΩΤΟγενώς

ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ 12, 546 40, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ. 2310 837938